Het is zinvol om uw zonwering minimaal 1x in de twee jaar te laten controleren op de volgende punten: Montagesteunen/ sluiten van het scherm/ knik of uitvalarmen/ bediening.

Voor de montage geldt dat deze door het bewegen van de zonwering kunnen losraken waardoor het zonnescherm scheef komt te hangen en niet meer goed sluit. Knik of uitvalarmen is het van belang dat deze voorzien worden van smeermiddelen. Dit om kraken en piepen tegen te gaan en er voor te zorgen dat deze soepel uit en in bewegen.

Bediening: bij controle van elektrische bedieningen kunt u eventuele problemen en daardoor vaak hoge kosten veelal voorkomen. Handmatige bedieningen: zoals staaldraadwindwerk of monocomando systemen dienen eveneens voorzien te worden  van smeermiddelen.